Како да се зачлените


Можете да станете член на многу брз и едноставен начин. Потребно е да аплицирате на една од наплатните каси во нашите маркети - со доплата од 40 денари добивате сет од 4 клуб картички. Вие станувате наш лојален корисник, влегувате во нашата програма на доверба и можете веднаш да ги користите поволностите што ги носи Жито Клуб картичката.

  • Член може да биде секое полнолетно лице.
  • Наведување на е-пошта и мобилен број во програмата мора да бидат точни и валидни.
Доколку членот направи било какви измени на личните податоци, истите треба да ги пријави во најблискиот Жито маркет (или на нашата е-пошта klub@zito.com.mk или мобилен број на техничка служба за ажурирање на податоци 075 291 957) со цел податоците да бидат ажурирани во програмот за лојални корисници, за правилно користење на поените и останатите привилегии.